Kosze do transportu osób !!!

            Oprócz żurawi samojezdnych i wszelkiego rodzaju podnośników, oferujemy również wynajem KOSZY DO TRANSPORTU OSÓB wraz z niezbędnym wyposażeniem bezpieczeństwa, przeznaczonych do zawieszenia na haku zblocza żurawia !!!

Wszystkie oferowane przez nas żurawie jak i kosze dostarczamy z pełną dokumentacją techniczną, wszelkiego rodzaju atestami i dopuszczeniami do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego wg. przeznaczenia oraz niezbędnym wyposażeniem bezpieczeństwa. W skład takiego wyposażenia wchodzą:

  • Dwa komplety szelek bezpieczeństwa,
  • Dodatkowa lina (zawiesie), zawieszana na haku, do dodatkowego zabezpieczenia, zapięcia linek szelek bezpieczeństwa,
  • Dwie liny (konopne) prowadzące,
  • Radiotelefon do porozumiewania się z operatorem żurawia.

            Możemy podnieść kosz na wysokość max. do 134 metrów. Kosze zawieszamy na haku zblocza żurawia za pośrednictwem szekli i ogniwa zbieżnego, dzięki czemu kosz w trakcie pracy jest stabilny. Drzwi wejściowe do kosza wyposażone są w zamek zatrzaskowy. Kosze posiadają również punkty zaczepowe do przypięcia szelek bezpieczeństwa. 

 

Powrót