Dotacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

„EUROSPRZĘT – innowacje w służbie społeczeństwu”

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii podnoszenia ładunków wielkogabarytowych”

Umowa nr POIG.04.03-00-337/11-02.

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Nazwa beneficjenta: PUH EUROSPRZĘT MIECZYSŁAW WIECZOREK
Adres: Niechcice ul. Poprzeczna 4
97-340 Rozprza
NIP: 771 105 61 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Przyznana wartość dofinansowania wynosi: 70% Kredytu Technologicznego tj. 61 % inwestycji netto w tym:

  • 15% stanowi dotacja celowa,
  • 85% stanowi udział Unii Europejskiej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osoba kontaktowa:                                                                                                                                           Mieczysław Wieczorek,                                                                                                                                                 Tel.+48 (44) 732-09-75.

Więcej informacji o Programie Innowacyjna Gospodarka na stronach:

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mg.gov.pl